Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Νικ.Κ. Μαγιαλός
Λ. Βουλιαγμένης 123 Αθήνα. ( στάση μετρό Αγ. Ιωάννης)
Τηλ 210 6422898
6973637454

Το εν λόγω εργαστήριο στα πλαίσια της προσωπικής ανάτασης των ενασχολουμένων έχει ανοίξει ένα κύκλο φιλοσοφικών σπουδών με ξεκίνημα την εμβάθυνση στου ΠΛΑΤΩΝΟΣ και περί δικάιου ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Το ξεκίνημα την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στις 19.30

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, έχει ως σκοπό
Την εισαγωγή στην ουσία και την αληθινή σημασία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας.
Τη γνωριμία των μαθητών με τις βασικές αρχές, έννοιες και μεθόδους που διέπουν και δομούν την Ελληνική σκέψη. Την εξοικείωσή τους με την Ελληνική κοσμοθεώρηση και τον επαναπροσδιορισμό του στοχασμού τους σύμφωνα με τον λόγο , το μέτρο και τις κατηγορίες του Ελληνικού τρόπου θέασης του κόσμου.
Τη δόμηση της ορθής, συστηματικής και συνεκτικής σκέψης. Ο μαθητής θα διδαχθεί τη μ´εθοδο της οργάνωσης και δόμησς των στοιχασμών του με συνέπεια και αρτιότητα αναπτύσσοντας έτσι τις νοητικές του δυνάμεις.
Την ικανότητα σύνταξης ορθών και λογικών επιχειρημάτων που θα του επιτρέψουν μέσω του στοχασμού να ανοίγει πύλες για την εις βάθος κατανόηση του κόσμου και να δύναται να συγκροτεί τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματά του.
Τν ανάπτυξη της ικανότητας έκφρασης και του ρητορικού λόγου.
Τη στοχαστική εργασία πάνω σε θεμελιακά ζητήματα που απασχολούν διαχρονικά τον αμθρώπινο νου ,όπως
Τι είναι άνθρωπος?
Τί είναι ψυχή?
Τί είναι Θεός?
Ποιοί νόμοι ορίζουν τη λειτουργία της φύσης και τον άνθρωπο?
Τί είναι γνώση και πώς γνωρίζω αν αυτό που νομίζω είναι το σωστό?
Πώς γίνεται ο άνθρωπος ευτυχισμένος?
Πώς γινεται καλύτερος?
Γιατί δημιουργούμε κοινωνίες και ποιός ο σκοπός τους?
Πώς πλάθουμε μιά υγίη πολιτεία και πως θα μπορούμε να θεραπεύσουμε τη σύγχρονη κοινωνία μας?

Την ηθόλασία και ηθική καλλιέργεια σύμφωνα με τις Ελληνικές αξίες.

ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Ο κύκλος μαθημάτων αποτελείται από 20 εβδομαδιαία μαθήματα κατά τη διάρκεια των οποίων θα ολοκληρώσουμε τη μελέτη της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ του ΠΛΑΤΩΝΑ η οποία αγγίζει και όλα τα κεντρικά ζητήματα της Ελληνικής Φιλοσοφίας. Κάθε μάθημα θα περιλαμβάνει μια σύντομη παρουσίαση των βασικών θεμάτων της εβδομάδας, η οποία θα συνεχίζει με την καθοδηγούμενη συζήτηση και την ανάλυση των ιδεών των επιχειρημάτων και των πρακτικών τους εφαρμογών μέσω ασκήσεων , καθώς και τη βοήθεια δημιουργικών μεθόδων και δευτερευόντων πηγών. Επίσης σε κάθε μάθημα θα διαβάζουμε επιλεγμένα χωρία από το πρωτότυπο κείμενο στα Αρχαία Ελληνικά τα οποία θα συν- στοχαζόμαστε και θα ερμηνέυουμε , καλλιεργώντας παράλληλα τις γραμματικές μας γνώσεις καθώς και μιά στενή σχέση με τηνΑρχαία μας γλώσσα.

Τα μαθήματα ξκινούν την Τρίτη 02 Νεομβρίου και θα λαμβ´νουν χώρα κάθε Τρίτη στς 19.00 ή ενδεχομένως και κάποια άλλη ώρα ή ημέρα κοινής αποδοχής.

Εισηγήτρια
Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΤΑΡΗ
Είναι πτυχιούχος Οικονομικών, Πολιτικής και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Warwick αριστούχος κάτοχος μεταπτυχιακού στη Πολιτική Φιλοσοφία του London School of Economics and Political Science, από όπου αποφοίτησε με διάκριση για την μεταπτυχιακή της διατριβή πάνω στη Πολιτική Φιλοσοφία του Πλάτωνα και τη σχέση της με τη σύγχρονη επιστήμη. Αφού εργάστηκε στον κλάδο της πολιτικής, συνέχοσε με τις διδακτορικές της σπουδές στη Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης όπου δίδασκει Πολιτική Φιλοσοφία και Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ολοκληρώνοντας παράλληλα τη διδακτορική της διατριβή στη Πολιτική Φιλοσοφία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου