Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Philip Zimbardo shows how people become monsters ... or heroes | Video on TED.com

Philip Zimbardo shows how people become monsters ... or heroes | Video on TED.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου